Coaching

Coaching van volwassenen
(bv. ouders/verzorgers, leerkrachten en begeleiders)

Wat is er nodig om in je kracht te komen en te blijven?

Door allerlei omstandigheden kunnen (mensen)kinderen uit hun natuurlijke evenwicht raken, lichamelijk en/of geestelijk. Ze zijn zichzelf even kwijt en vragen via hun gedrag of lichamelijke en emotionele klachten om hulp. Hoe kunnen we daar als omgeving op inspelen?

In je kracht zijn betekent:

 • het ontdekken van en leven met al je kwaliteiten en talenten
 • daardoor zelfvertrouwen en eigenwaarde opbouwen
 • een positief zelfbeeld hebben
 • lichamelijk gezond zijn
 • emotioneel in evenwicht zijn
 • weerbaar zijn voor allerlei invloeden en veranderingen
 • weten en uiten wat je wilt
 • positief contact met anderen kunnen maken
 • oplossingen kunnen bedenken

lichtstralen in de lucht en op het waterEen belangrijke ingang is de omgeving van het kind, het gezin waar het onderdeel van is. Vaak laat het kind gedrag zien, dat een spiegeling is van hetgeen er speelt in de omgeving.

Vragen als:

 • Hoe ga ik om met mijn kind(eren)?
 • Hoe kan ik mijn kind(eren) ondersteunen?
 • Hoe kan ik anders kijken naar “lastig” gedrag?

Kunnen een ingang zijn om samen met ouder(s)/verzorgers te werken aan oplossingen.