Coaching

Coaching van volwassenen
(bv. ouders/verzorgers, leerkrachten en begeleiders)

Wat is er nodig om in je kracht te komen en te blijven?

Door allerlei omstandigheden kunnen (mensen)kinderen uit hun natuurlijke evenwicht raken, lichamelijk en/of geestelijk. Ze zijn zichzelf even kwijt en vragen via hun gedrag of lichamelijke en emotionele klachten om hulp. Hoe kunnen we daar als omgeving op inspelen?

In je kracht zijn betekent:

 • het ontdekken van en leven met al je kwaliteiten en talenten
 • daardoor zelfvertrouwen en eigenwaarde opbouwen
 • een positief zelfbeeld hebben
 • lichamelijk gezond zijn
 • emotioneel in evenwicht zijn
 • weerbaar zijn voor allerlei invloeden en veranderingen
 • weten en uiten wat je wilt
 • positief contact met anderen kunnen maken
 • oplossingen kunnen bedenken

lichtstralen in de lucht en op het waterEen belangrijke ingang is de omgeving van het kind, het gezin waar het onderdeel van is. Vaak laat het kind gedrag zien, dat een spiegeling is van hetgeen er speelt in de omgeving.

Vragen als:

 • Hoe ga ik om met mijn kind(eren)?
 • Hoe kan ik mijn kind(eren) ondersteunen?
 • Hoe kan ik anders kijken naar “lastig” gedrag?

Kunnen een ingang zijn om samen met ouder(s)/verzorgers te werken aan oplossingen.


Reactie

Ervaring van een ouder na Al-licht-5 Coaching van volwassenen:

“Via onze logopediste kwam ik bij Margrete terecht. Ik voelde veel verdriet over wat er was gebeurd met ons zoontje en ik was teleurgesteld in mijzelf als moeder.
Onze zoon van bijna drie vertoonde uitermate “lastig gedrag” en daarnaast was er bij hem een flinke ontwikkelingsachterstand vastgesteld. De afgelopen twee jaar van zijn leventje en opvoeding waren heel zwaar geweest en ik voelde veel verdriet en onmacht hierover maar ook schuldgevoelens en eenzaamheid.
We hadden al veel geprobeerd om ons zoontje zo goed mogelijk te begeleiden maar vooralsnog was dit niet voldoende. Ons kind zat nog steeds niet optimaal in zijn vel en de opvoeding vroeg veel van ons. Tegelijkertijd realiseerde ik mij ook dat wij niet voor niets de zorg hadden gekregen over dit bijzondere en unieke kind en dat we tot alles bereid zijn om hem verder te helpen…

Tijdens een uitgebreid en warm gesprek met Margrete werd mij veel duidelijk over mijn rol als moeder en de boodschap die mijn zoon mij wilde overbrengen. Dat mijn eigen opvoeding en mijn persoonlijk verleden, invloed had op mijn rol als moeder in het heden, verbaasde mij niet.
Echter wat ik niet wist, was dat ik de gevolgen van mijn jeugd en de manier waarop ik nu in het leven sta, vertaalde naar mijn kind. Of eigenlijk, mijn kind vertaalde dit naar mij, hield mij een spiegel voor! Pas toen ik inzag wat mijn zoontje mij wilde vertellen én ik daar ook naar ging handelen, ging het snel beter met hem. Van een lastig, opstandig en ontevreden kind, wat niet speelde en waar ik bijna geen positief contact mee kreeg, veranderde hij in een blij, vrolijk en tevreden kind wat lekker in zijn vel zit en zich beter ontwikkelt. Het heeft in korte tijd een groot verschil teweeg gebracht en dit was ook merkbaar voor onze omgeving!

Het is mijn eerste ervaring met de kracht van spiegelcoaching. Met behulp van Margrete is mijn kijk op het gedrag van mijn kind veranderd. Mijn blikveld is verruimd; er een ander licht gaan schijnen op mijn rol als moeder, in het contact met mijn kind maar ook in het contact met mijzelf.

Voor iedere ouder die het beste wil voor zijn kind, en die tegen eventuele moeilijkheden aanloopt in de opvoeding, is dit een verrijkende en helpende manier van coaching.“