Gereedschapskist

Allerlei hulpvragen kunnen als uitgangspunt dienen bij een begeleidingstraject. Bent u bv. op zoek naar antwoorden op vragen als:

 • Wie ben ik? (kwaliteiten en talenten)
 • Wat wil ik? (wensen, behoeften en verlangens)
 • Hoe communiceer ik dit respectvol naar mezelf en een ander?
 • Hoe kan ik mijn wensen realiseren? Wat houdt me tegen om dit te doen?
 • Ik ervaar problemen op mijn werk / in mijn relatie; wat gebeurt er?
 • Mijn kind heeft problemen, wat kan ik doen?

In een sessie gaan we samen op zoek naar antwoorden en allerlei ingangen en hulpmiddelen kunnen daarbij ingezet worden:

 • De Kracht van 8
 • Kwaliteitsgericht begeleiden
  Deze manier van coachen werkt verdiepend en zorgt voor een veilige sfeer, waarin iemand (het kind, ouders of andere volwassenen) benaderd wordt in zijn/haar eigenheid. Tevens gaat het over het ontdekken van kwaliteiten onder “lastig gedrag”, waarbij meestal sprake is van een overdreven kernkwaliteit, een teveel van het goede. Herkenning en erkenning van deze kwaliteiten zorgen voor rust en afname van het “lastige gedrag”, want een kind wordt gezien in wie hij of zij wezenlijk is.
 • De ander (situatie) als spiegel. Via helpende vragen kom je erachter wat je over jezelf zegt, als je over een ander (situatie) praat.
 • Oplossingsgericht begeleiden
  Een oplossingsgerichte benadering houdt in dat het accent gelegd wordt op wat iemand wil bereiken (toekomstgericht) en dat we alles inzetten dat hierbij kan helpen (hulpbronnen, zoals bijv. kwaliteiten).
 • Systemisch kijken en werken
  Personen worden niet gezien als op zichzelf staande individuen, maar als levende onderdelen van hun familie, van verschillende groepen en contexten. We zijn onderdeel van grotere gehelen (kracht 8 in de Kracht van 8!) en de liefde tussen alle elementen binnen een systeem kan stromen (balans) en/of verstrikt raken (onbalans) door allerlei oorzaken. Kinderen hebben een sterke binding aan hun familie van herkomst en kunnen in hun gedrag dat weerspiegelen, wat op onbewust niveau zorgt voor een onbalans. Een opstelling kan inzicht geven in wat er nodig is om de liefde weer te kunnen laten stromen. Binding, volgorde, plek, geven en nemen zijn enkele termen, die bij een familiespel aan de orde kunnen komen. Net als het werken met representanten (staan in plaats van), dit kunnen mensen zijn, maar ook symbolen en voorwerpen
 • Helende verhalen (ik maak ze “op maat”)
 • Verbindend communiceren

licht van avondrood in Noorwegen