Spiritualiteit

Spiritualiteit zie ik als een proces van LICHT laten schijnen op alles wat ons kan helpen bij ons leven hier op aarde. Een voorbeeld van wat ons daarbij kan helpen is Een Cursus In Wonderen (ECIW). Het doel van dit spirituele pad is:

“Alleen onze gedachten kunnen ons tot slachtoffer maken, en dat de vrede en de Liefde van God (onze ware identiteit) nooit aangetast kunnen worden door wat anderen doen, of zelfs lijken ons aan te doen. Die herinnering is de basis van vergeving, en dat te leren is het doel van Een Cursus in Wonderen.” Uit de inleiding tot ECIW (K. Wapnick)

ECIW is door iedereen, in stilte, toe te passen in het dagelijkse leven, zonder dat we er iets voor hoeven te laten en ongeacht of en welke religie we volgen.

Dit spirituele pad leert ons:

  • naar binnen te kijken (met welke ogen kijken we dan; met die van het ego of van liefde?)
  • dat we geen slachtoffers zijn (we leren over onze projecties en de waarneming daarvan)
  • angst en pijn onder ogen te zien
  • aan het lichaam voorbij te gaan (het lichaam als een instrument van Liefde te kunnen zien)
  • ons weer te verbinden (het doel van ECIW; het pad dat we samen gaan)
  • onszelf te vergeven (er worden handvatten aangereikt om dit te bereiken)
  • de wereld anders te zien
  • te kiezen voor wat we werkelijk willen
  • het LICHT in onszelf te (h)erkennen en dat uit te stralen
  • dat God louter Liefde is en er niets dan Eenheid is

Uit Ontwaken in Liefde neem ik graag de korte uitleg over het ontstaan van ECIW (blz. 269) over:

boek een cursus in wonderenEen cursus in wonderen is een boek dat is doorgegeven aan een Amerikaanse vrouw, Helen Schucman. Dat gebeurde in de jaren zestig van de vorige eeuw in de Verenigde Staten. Helen Schucman werkte als psycholoog aan een universiteit in New York. Het dictaat dat zij gedurende zeven jaar hoorde (tussen 1965 en 1972) heeft ze samen met haar collega William Thetford opgeschreven en uitgetypt. Dat werd het boek A course in miracles, dat in 1976 in de VS werd gepubliceerd en later in diverse talen is vertaald. In 1999 verscheen de Nederlandse vertaling.

Het boek komt van Jezus. Hij gaf het door aan Helen S. en zij schreef op wat zij hoorde. Dat gebeurde in de vorm van een innerlijk dictaat. Zij heeft alles precies opgeschreven zoals zij het hoorde en zoals het haar door Jezus verteld werd. Jezus gaf haar het boek door als een document dat handelt over liefde. Het gaat over hoe wij kunnen terugkeren naar onze werkelijkheid, die liefde is.

Een cursus in wonderen is een boek voor zelfstudie. Het bevat drie delen. Het eerste deel, het tekstboek, geeft een omschrijving van de theorie van de Cursus en van alle begrippen die erin voorkomen. Dit deel zet het denksysteem van de Cursus uiteen. Dit is nodig om te begrijpen waar de Cursus over gaat en waar het pad heen leidt. Het is de theoretische fundering van het pad van de Cursus. Het is noodzakelijk dit door te nemen wanneer je het pad gaat; je kunt dit niet doen zonder het tekstboek te lezen.

Het tweede deel is het Werkboek. Dit bevat 365 lessen, één voor elke dag. Dit is bedoeld om te oefenen en in de praktijk te brengen wat je in het Tekstboek gelezen hebt. Zo kun je dit toepassen in de praktijk van je dagelijkse leven en het hier oefenen. Het gaat erom de Cursus in de praktijk te brengen en te vergeven wat je op je weg tegenkomt. De Cursus is een praktijkweg, het is geen theoretisch pad. Het Werkboek is dan ook belangrijk en het is noodzakelijk dit te doen wanneer je het pad van de Cursus volgt. Zonder Werkboek is de Cursus niet compleet en kun je het pad niet gaan. Daarom is het nodig het Werkboek te doen en toe te passen in je leven, en alles als een les te zien om te leren vergeven. Dat is het doel.”

UITNODIGING:

spel miracle choiceLaten we elkaar ontmoeten en leren met en van elkaar!
Individueel (na telefonische afspraak)

Of in een groep(je): elke 1e dinsdagochtend in de maand van 10 tot 12 uur. We kunnen dan met elkaar lezen, een werkboek-les delen, een praktijkvoorbeeld uitwerken, of wat er op tafel komt. Wees daarvoor welkom in mijn praktijkruimte aan de Watermunt 18 in Oudkarspel. Aangezien ik zelf ook een student in ECIW ben, is deelname vergoedingsvrij. Een kleine bijdrage voor koffie / thee is evenwel welkom.

engelenbeeld