Al-licht-5, een praktijk en trainingsbureau voor lichtkracht.

LichtKracht

licht tussen de bomen, schilderij Leo StouteAl-licht; alles leeft in de aanwezigheid van licht.

Licht is leven.
Zonder licht is leven niet mogelijk.
Lichtkracht in de vorm van fotonen, de kleinste deeltjes uit zonlicht, zijn zelfs aanwezig als bouwstenen van atomen in alle menselijke, dierlijke en plantaardige cellen.
Fysisch bekeken is lichtkracht dus onmisbaar in ons leven.

Metaforisch gezien zie ik het als de Bron, van waaruit ik leef.
Het voedt me als ik soms minder lichtkracht ervaar in bepaalde fasen of omstandigheden.
Ik verlang dan om van duisternis naar licht te gaan.
Om licht te laten schijnen op gedachten, gevoelens en verlangens en daar uiting aan te geven, werkt ver-lichtend!
Hoe denk ik, kijk ik, luister ik, handel ik, naar mezelf en een ander toe?

Lichtkracht is naar mijn idee nodig in ons leven voor:
– (zelf)acceptatie (omdat we onschuldig, heel en compleet zijn)
– (zelf)bewustwording (om te worden wie we in wezen zijn, namelijk Liefde; dat wat we vergeten zijn!)
– (zelf)vergeving (bij alle vergissingen die we denken te (hebben) begaan)
– het anders leren kijken naar onszelf, anderen en de wereld (te zien dat alles een projectie is van onze gedachten / overtuigingen en emoties in onze binnenwereld)
– het kunnen bevrijden van al onze “ballast” (die we vanuit ons verleden meedragen in de vorm van emoties, gedachten en herinneringen, dan zullen we op zoek mogen gaan naar onze ware Bron)


Al-licht-5 kan hierbij helpend zijn.
Wees welkom voor:

  • Lichtwerk (een cursus in wonderen)
  • (Spiegel)coaching
  • Verbindende Communicatie
  • De Kracht van 8
  • Workshops, cursussen en opleidingen

witte en grijze wolken boven de zee

crkbo