DE KRACHT VAN 8 respectvol omgaan met jezelf en elkaar

De Kracht van 8

Pestprotocol wordt RESPECTprotocol

Veel scholen hanteren een zogenaamd pestprotocol, een lijst met afspraken over gedrag. Opvallend is wel, dat veel protocollen in de ontkennende zin verwoord worden (wat willen we vooral niet). De acht krachten van De Kracht van 8 zijn ontstaan, toen we de vele uitingen vertaalden in wat we vooral wél wilden, dat kinderen zouden leren in de omgang met zichzelf en anderen; RESPECT voor jezelf en elkaar.

De Kracht van 8

Manier: Het gaat over een manier om bepaalde (universele) waarden zichtbaar en overdraagbaar te maken. Denk bv. aan: zelfrespect, eigenwaarde, verdraagzaamheid, samenwerking, verbinding, respect voor de ander en liefde voor jezelf en voor de ander.

Handvat: De Kracht van 8 is een handvat voor kinderen (basisschoolleeftijd) en de volwassen om hen heen om bewust te leren respectvol om te gaan met jezelf en de ander.
Met positieve uitgangspunten. Zo benoemen we wat we wél willen in plaats van wat we niet willen. De basis bestaat uit 8 krachten, die zichtbaar gemaakt worden in allerlei activiteiten, veel herhaling leidt ertoe dat het vanzelfsprekend wordt om meer respectvol met elkaar om te gaan.

Antwoord: De Kracht van 8 is als een soort antwoord ontstaan in de praktijk, n.a.v. het minder respectvolle gedrag pesten. Pestgedrag en gepest worden zorgden voor veel onrust, onzekerheid, zorg, frustraties en angsten, bij zowel kinderen als de volwassenen om de kinderen heen. Op de basisschool waar De Kracht van 8 is ontstaan, was men op zoek naar een middel om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te kunnen ondersteunen en stimuleren en wilden ze niet meer werken aan incidentoplossingen, maar meer aan een structurele aanpak van respectvol omgaan met jezelf en elkaar. Later bleek, dat deze kapstok zeker ook buiten de schoolmuren inzetbaar is en wordt het tevens ingezet in de thuissituatie, naschoolse opvang en bv. bij begeleiding van kinderen in coaching en therapiesituaties.

kinderen uit de bovenbouw van een basisschool volgen buiten een opdracht uit het kracht van 8 bronnenboek
een oefening, een kleurplaat, uit het kracht van 8 bronnenboek
kinderen spelen respectvol met elkaar op een trampoline

Wat is de kracht van De Kracht van 8?

  • Praktisch en ondersteunend voor iedereen die met kinderen omgaat
  • Er zijn speciaal voor De Kracht van 8 ontwikkelde spellen, werkvormen, verhalen en liedjes gemaakt
  • Voor scholen: Het kan in het hele schooljaar en door alle groepen gebruikt worden (8 krachten in 8 maanden). Herhaling is jaarlijks mogelijk; de krachten blijven gelijk, doch de werkvormen variëren
  • Nieuwsgierig? Download de zichtzending!
De Kracht van 8 in de prijzen

De Kracht van 8 heeft waardering gekregen in de vorm van:

trainingsbureau al licht 5