Onderwijsprijs

onderwijsprijs, beeld van een olifant die door een hoepel springt

Uit het juryrapport:

“De jury is onder de indruk van dit project van basisschool St. Maarten in Oudkarspel. Deze school slaagt erin begrippen als waarden en normen handen en voeten te geven. De Kracht van 8 zit hem inderdaad in de 8 kernbegrippen die een abstract verhaal van een fundament voorzien. Het project is breed opgezet en gekoppeld aan allerlei activiteiten, zoals verhalen, spelletjes, tekeningen en liedjes, daardoor is het project goed overdraagbaar naar andere scholen.”

Volledig juryrapport Onderwijsprijs Noord-Holland 2004

CATEGORIE: PRIMAIR ONDERWIJS

JURYRAPPORT: project “De Kracht van 8”
Oudkarspel, BS St. Maarten

Naar aanleiding van incidenten omtrent pestgedrag en gepest worden, heeft de school zich gebogen over de manier waarop men met elkaar wil omgaan. Hiertoe is het project “De Kracht van 8” opgezet. Dit project omvat 8 thema’s; ik ben mezelf, eerlijk zijn, rekening houden met elkaar, samenwerken en elkaar helpen, luisteren naar elkaar, zeggen wat we graag willen, laten we opnieuw beginnen en iedereen hoort erbij. Er wordt niet gesproken over regels, wel over omgangsvormen. Er is een steeds terugkerende vorm: de windmolen. Deze heeft als betekenis: het kind staat centraal en ouders en school draaien eromheen; alles komt en blijft daardoor in beweging!

“Waarden en normen” staan in het middelpunt van de belangstelling. Daar draagt de politiek aan bij. Deze inzending lijkt de trend te volgen, maar op scholen staat dit thema natuurlijk al sinds jaar en dag op de agenda. Elke school is bezig een positieve richting te geven aan het gedrag van de leerlingen, pesten tegen te gaan, conflicten op een soepel manier op te lossen. Des te meer is de jury dan ook onder de indruk van dit project van St. Maarten. Deze school slaagt erin begrippen als waarden en normen handen en voeten te geven. De Kracht van 8 zit hem inderdaad in die 8 kernbegrippen die een abstract verhaal van een fundament voorzien. Allerlei zaken worden aldus heel concreet naar de praktijk van alledag vertaald. Het project is breed opgezet en gekoppeld aan bijvoorbeeld verhalen en spelletjes. Het geheel is goed uitgewerkt, inclusief duidelijke verwijzing naar de gebruikte literatuur. Dit alles vergroot de aantrekkelijkheid en het belang van de werkwijze van St. Maarten. Daardoor is het project namelijk zeer goed overdraagbaar naar andere scholen, wat uiteraard een pre is. “De Kracht van 8” verdient een uitgeverij die de verdere verspreiding op zich neemt.

De jury kent aan basisschool St. Maarten unaniem de eerste prijs toe in het primair onderwijs.